INZICHT IN ZELF EN ANDEREN  
  

 
 


Stichting Techniek en Mens is opgericht te Amsterdam op 19 december 1973. Doel van de Stichting is het leveren van een bijdrage aan inzicht in en ontwikkeling van de menselijke competenties. De Stichting realiseert deze doelen door wetenschappelijk onderzoek te organiseren en te stimuleren. De Stichting geeft daarnaast adviezen aan personen of groepen die zicht willen krijgen op hun functioneren en hun ontwikkelingsmogelijkheden.

De wetenschappelijke perspectieven van waaruit de menselijke competenties worden bestudeerd zijn biologie, evolutieleer, geschiedenis en psychologie. Het biologisch perspectief werpt licht op de fysieke voorwaarden die ten grondslag liggen aan het menselijk gedrag; het evolutionair perspectief verklaart de wording van onze gedragsmogelijkheden aan de hand van de interactie met de omgeving; het historisch perspectief beschrijft het denken van de mens over zichzelf in de oudheid en meer recente geschiedenis; het psychologisch perspectief gebruikt empirisch onderzoek en statistische analyse om de menselijke persoonlijkheid te beschrijven en te begrijpen.  

De Stichting heeft een ANBI status (zie: 'ANBI'). Zij stelt de resultaten van haar onderzoek en de publicaties vrij beschikbaar.

De auteursrechten van de op deze site geplaatste publicaties en afbeeldingen berusten bij Stichting Techniek en Mens dan wel bij de genoemde auteurs. (c) 1995-2020   
 
   
  Survey Software powered by SurveyMethods.com