OVER DE MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID  
  
 
 
 


Hersenspinsels

Auteur: David Aris

Deze studie vormt de basis van het andere werk van de heer Aris, "Een spraakmakend dier". Het gaat diepgaand in op de biologische en biochemische aspecten van de functiesystemen in de hersenen. Waar wij als gebruiker meestal de machine slechts kunnen begrijpen via de "user interface", behandelt deze studie de "machinetaal" die overigens niet gemakkelijk toegankelijk blijkt.

Voorwoord

01. Inleiding

02. Evolutie

03. Zenuwstelsel

04. Waken en Slapen

05. Bewustzijn

06. Leren en Geheugen

07. Verstand

08. Emoties

09. Taal

10. Sociale inbedding

 

Bronnenlijst-afbeeldingen

Literatuurlijst

(c) 2004-2008