OVER DE MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID  
  
 
 
 


Menselijke Vermogens

 

Auteur: Gerbrand Visser

Deze publicatie behandelt het denken over menselijk gedrag in vroeger tijden. We gaan terug tot de Babylonische geschiedenis toen Mesopotamië op het hoogtepunt van haar invloed en ontwikkeling stond. Via Egypte (Hermes Trismegistos) en de klassieke oudheid behandelen we het denken over de menselijke vermogens in de middeleeuwen tot de Verlichting. De overeenkomsten in het denken van toen en nu over onze vermogens worden uitvoerig belicht. Kernhypothese is dat de antieke, speculatieve denkers over de menselijke mogelijkheden, in wezen hetzelfde model gebruikten als de moderne empirische psychologie. We hopen deze publicatie te kunnen presenteren in 2019.

Voor een inleiding over het begrip mensbeeld verwijzen wij naar hoofdstuk 5 in de publicatie van de hand van de heer Aris Ons Mensbeeld in 'Een spraakmakend dier".