OVER DE MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID  
  
 
 
 


Heptagon Persoonlijkheids Model

 

Auteur: Gerbrand Visser

Het heptagon persoonlijkheidsmodel is gegroeid als concept in de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Dit proces is al in 1973 in gang gezet. In de afgelopen decennia hebben wij in onze adviespraktijk uitgebreid gewerkt met het model.

Een pragmatische en effectieve toepassing van het model bij ontwikkeling van de persoonlijkheid is de inventarisatie van persoonlijke gedragsstrategieën door middel van vragenlijsten. Door deze vragenlijsten voor te leggen aan meerdere beoordelaars ontstaat een beeld van wat door een persoon zelf én door anderen uit diens omgeving, gezien wordt als effectieve en minder effectieve uitingen. Hiermee kan een terugkoppeling op het functioneren van de te beoordelen persoon worden gegeven op basis van een zelfbeoordeling en een beoordeling door anderen; familie, vrienden, collega's. Die terugkoppeling vindt plaats in termen van de heptagon terminologie; gericht op het inzichtelijk maken van de samenhangen tussen diverse gedragskeuzes..

Hieronder vindt u de link naar het heptagon 'manifest'. Inmiddels publiceerden wij de tweede editie van deze tekst.

Heptagon

(c) 1995-2017