OVER DE MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID  
  
 
 
 


Stichting Techniek en Mens toetst de concepten die onder haar hoede worden ontwikkeld in een adviespraktijk, gericht op het aanreiken van een begrippenkader voor managers en professionals, teneinde hun eigen en andermans functioneren inzichtelijk te maken.

Doordat de nadruk ligt op gedragsvrijheid in plaats van op een bepaalde typologie worden de voorwaarden geschapen voor een beter besef van keuzemogelijkheden en kan worden gewerkt aan een effectiever gedragsrepertoire.

Onze theorieën vinden een praktische aanwending in het analyseren en verbeteren van samenwerking in managementteams, en in het versterken van de sociale en intrapersoonlijke vaardigheden van uiteenlopende groepen mensen.

U kunt contact opnemen met de voorzitter G.J.A. Visser voor een afspraak. Als u akkoord gaat met het gebruik van uw gegevens en ervaringen voor onderzoek van de Stichting is ons advies geheel gratis.